Veličina slova +A        -a

Vesti

Društvo za cerebralnu paralizu Čukarica je iz budžeta opštine Čukarica dobilo pakete za svoje invalide

Cerebralna paraliza

Cerebralna paraliza je neprogresivno oboljenje mozga i uporno, ali ne i nepromenljivo stanje koje nastaje zbog veoma ranog oštećenja pojedinih delova mozga. Oštećenja mozga mogu nastati usled povreda ili oboljenja mozga tokom trudnoće (prenatalni faktori), tokom rađanja (perinatalni faktori), ili posle rađanja, bilo neposredno po rađanju ili do treće godine života, u periodu pre nego što je rast i razvoj mozga završen (postnatalni faktori). zbog oštećenja mozga nastaju različiti poremećaji motorne funkcije kao i drugi poremećaji praćeni umanjenjem intelektualnih sposobnosti, čulnih i govornih smetnji. Zbog svega toga postoje različite kliničke slike cerebralne paralize, pa samim tim i velike razlike među osobama sa posledicama cerebralne paralize u pogledu mogućnosti funkcionisanja. Cerebralna paraliza nije bolest u uobičajenom smislu reči. Ona nije izlečiva. Posledice oštećenja se mogu smanjiti, ali ne i potpuno otkloniti i izlečiti. Stanje se ne pogoršava, iako se neke posledice mogu produbljivati. Cerebralna paraliza nije zarazna i nije nasledna.

Dečija paraliza

Dečja paraliza ili Poliomyelitis nije cerebralna paraliza niti nastaje na isti način. Sličnost je jedino u tome što se najčešće javlja kod dece ali sporadično i kod odraslih. To je infektivna – virusna bolest koja nastaje sporadično, ali bilo je i epidemija, i prenosi se kao klasična crevna zarazna bolest. Virus napada nerve i počinje sa visokom temperaturom, a dovodi do paralize perifernih nerava i oduzetosti mišića, najčešće nogu. Danas je dečija paraliza retka jer postoji zaštita obaveznom vakcinacijom. Invalidi sa posledicama dečije paralize su od rođenja bili zdravi, za razliku od cerebralne paralize, i u kasnijem uzrastu su oboleli od Poliomyelitis-a. Oni koji su imali lakše oblike bolesti rehabilitovali su se i ostajali bez trajnih posledica, ili sa minimalnim smetnjama. Oni pak, kod kojih su posledice bile teže, ostajali su trajni invalidi. Organizacija koja okuplja invalide sa cerebralnom paralizom, prihvatila je i invalide sa dečjom paralizom s obzirom da oni nemaju svoju organizaciju, a tih je invalida relativno malo u poređenju sa cerebralnom paralizom iz napred navedenih razloga – obavezne vakcinacije dece.